رمز خود را فراموش کرده اید ؟

تجهیزات الکتریکی تابلو برق

تجهیزات الکتریکی در تابلو برق :

 

لوازم الکتریکی که در تابلو برق استفاده می شود . عبارتست از کلیه عناصری که در مدار الکتریکی قرار می گیرند . ( به غیر از قسمت ارتباطات (

کنتاکتور تابلو برق 

عامل قطع و وصل مدار فرمان از راه دور  

بی متال تابلو برق
 

جهت فرمان قطع در اثر عبور جریان زیاد  

 

انواع  رله  ها در تابلو برق 

جهت ارسال فرمان قطع یا وصل در اثر عوامل مختلف و خطاهای گوناگون از قبیل  رله کنترل فاز   ، رله کنترل بار   ، رله زمانی  یا تایمر

انواع کلیدها در تابلو برق : 

جهت قطع و وصل مدار  از قبیل کلیدهای  سلکتوری   ، • غلتکی   ، • بوش باتون   ، • میکروسوئیچ   ، • فلوتر سوئیچ  

 

تجهیزات اندازه گیری در تابلو برق : 

جهت محاسبه پارامترهای متغییر  نظیر  آمپرمتر   ، • ولتمتر   ، • واتمتر   ، • فرکانس متر  

 

ترانس جریان و ولتاژ تابلو برق : 

جهت کاهش یا افزایش  جریان  یا  ولتاژ  

بدنه تابلو برق : 

قسمت فلزی که تجهیزات را محصور می کند 

 

ارتباطات تابلو برق : 

ارتباط تجهیزات توسط هادی ها برقرار می شود .  مثل  سیم   ،  شینه   ،

کلیه فعالیت قسمت های وایرینگ  و شینه کشی جزء این دسته محسوب می شوند که به دو گروه ارتباطات انعطاف ناپذیر ( شینه ها ) و ارتباطات انعطاف پذیر ( سیم و کابل ) تقسیم می شوند .

 

مطالبی درباره مشخصات کلی تابلو برق :

 

بسیاری از مواردی که مطرح خواهد شد در بین تابلو برق فشار ضعیف  و متوسط مشترک می باشند 

چگونگی ساخت و طراحی یک تابلو برق بر اساس تجهیزات به کار رفته در آن ، نحوه ارتباطات و عملکرد آنها ، نحوه دسترسی ها ، شرایط نصب تجهیزات و دیگر موارد تعیین می شود که به طور خلاصه به شرح زیر می باشد 

 

ساختمان بیرونی تابلو برق : 

از نظر طرح بیرونی تابلوها را می توان به گروه های مختلفی تقسیم بندی کرد 

 

تابلو برق باز (open type assembly) 

تابلویی است متشکل از اسکلت نگهدارنده که تجهیزات الکتریکی بر روی آن نصب بوده و قسمتهای برق دار تجهیزات در دسترس می باشند 

تابلو برق جلو بسته (dead front assembly) 

تابلو برقی است با پوشش جبهه جلویی که از طرف جلو دارای حفاظتی حداقل معادل باشد ، قسمت های برق دار می توانند از طرف های دیگر در دسترس باشند 

تابلو برق تمام بسته (enclosed assembly) 

تابلو برقی  است که در تمام جهات به استثنای سطح نصب آن که ممکن است باز باشد ، کاملا بسته بوده و حداقل درجه حفاظت آن می باشد 

تابلو برق سلولی (cubicle type assembly) 

تابلو برق  تمام بسته ای است که از نوع ایستاده می باشد و ممکن است از چند قسمت و یا خانه تشکیل شده باشد 

تابلو برق چند سلولی (multi cubicle type assembly) 

ترکیبی از چند سلول که از نظر مکانیکی به هم پیوسته اند 

تابلو برق میزی (desk type assembly) 

تابلو برق تمام بسته ای که صفحه کنترل آن افقی یا شیب دار و یا ترکیبی از این دو باشد 

تابلو برق جعبه ای (box type assembly) 

تابلو برق تمام بسته ای که برای نصب روی سطوح قائم در نظر گرفته شده است 

تابلو برق چند جعبه ای (multi box type assembly) 

ترکیبی است از چند جعبه که به صورت مکانیکی به هم پیوسته بوده و ممکن است روی قاب نگهدارنده واحد و یا قاب های مجزا نصب شود 

بازگشت به بالا