رمز خود را فراموش کرده اید ؟

دیزل ژنراتور دستی

دیزل ژنراتور دستی

تابلو برق دستی دیزل ژنراتور ساده ترین نوع در تابلو ها ، تابلو دستی می باشد.این نوع تابلو ها معمولا دارای گیج های نمایش دهنده آنالوگ می باشد.  تابلو کنترل کننده دیزل ژنراتور مجهز به برد کنترل PLC با مارک های مختلف جهت نشان دادن و کنترل کردن میزان سطح آب رادیاتور، میزان فشار روغن، میزان دمای آب و روغن، میزان دور دیزل و …، مجهز به کلید اتوماتیک متناسب با آمپر خروجی ژنراتور جهت قطع کردن برق ژنراتور در مواقعی که آمپر بیش از حد استفاده می شود است.و همچنین این تابلو برق ساخته شده از اسکلت الکترو استاتیک بارنگ کوره ای و مینیاتورهای مرغوب و نشان گر ساعات کار دیزل و … است.
بازگشت به بالا